Välkommen att göra din beställning i "Butik"
eller hör av dig med repertoarfrågor till order@gospelstart.se
 

 

Gospel Christmas
A Gospel Christmas innehåller 12 sånger som t.ex. "Rejoice" och "He has come" för den erfarna gospelkören, "Joyful, Joyful" och "Come Celebrate" för 
ungdomskören, "Himlen i min famn" och "Go tell it" för kyrkokören.
 
Come celebrate, Joy, 
Go Tell It - medley, 
Can You Hear The Angels, 
Jesus Christ Is Born, 
Rejoice, The Father's Song, 
Hark The Herald, 
He Has Come, 
There's A Praise, 
Joyful, Joyful,
Himlen I Min Famn

Sjung Gospel 2018
Sjung Gospel-material med Kirk Franklins "My world needs you", Israel Houghtons version av "Trading my sorrow" och Hezekiah Walkers "Better" blandade med traditionella sånger av Andrae Crouch och Chicago Mass choir samt spirituals som "I've got a robe" i arrangemang av Raymond Wise.  
 
Trading my sorrow
He's gonna work it out
I've got a robe
My world needs you 
Hallelujah you're worthy
O Give thanks
God is on our side
Better

Gospel för Unga 2
Sånger för barn- och ungdomskör Nothäftet innehåller 10 sånger för unga, mitt i gränslandet mellan barn och ungdomskör. Detta är sånger för glädje och sorg, jubel och bön, stillhet och dans. Sånger där hela kroppen och alla känslor får vara med!

Moderna amerikanska gospelsånger som ”All around” och ”Everybody clap your hands” blandas med traditionella sånger som ”His eye is on the sparrow” och svenska ”Tillsammans” och ”Vi ber en bön”. Många av sångerna passar både för diskantkör, unisont eller i stämmor, och solosång.
 
 

Material och rabatter

Varje notmaterial består av ett antal delar som kompletterar varandra:


Nothäfte: Körpartitur och ackordanalys.
Piano-/studiehäfte: Utskrivet pianoarrangemang till samtliga sånger i respektive häfte, samt,
i Studiehäfte, uppsjungningsövningar sångtips och kommentarer till sångerna.

Musik CD/CD: Inspelning med sångerna i konsertversion.
Stäm-CD: CD med pianoackompanjemang och varje stämma separat insjungen.

 
För dig som köper köruppsätting ges följande rabatt:


Rabatt:
Beställning av minst 10 ex av en produkt ger 10% rabatt
Beställning av minst 30 ex av en produkt ger 15% rabatt

Beställning av minst 50 ex av en produkt ger 20% rabatt