Välkommen att göra din beställning i "Butik"
eller hör av dig med repertoarfrågor till order@gospelstart.se
 

 

Sånger för hela Kyrkoåret


   

Gospelmusiken föddes och lever i de afroamerikanska gudstjänsterna i USA och även här i Sverige sjungs gospel på många håll varje söndag. På svenska och på engelska, spirituals, traditionell och modernare sånger.   

Nu vill vi underätta för dig att välja och kanske ge tips på någon ny sång som passar just denna söndag.

Hör gärna av dig med repertoarfrågor till order@gospelstart.se   
 

Sjung Gospel 2019
Sjung Gospel 2019 år ett nytt notmaterial med 9 sånger.
Som vanligt innehåller det en bredd av olika gospelstilar. Modernare sånger som Fred Hammonds "The Lord is good", Trey McLaughlins arr på "Better is one day" och Myron Butlers "Celebrate" blandas med traditionella "Good thing" av Diane White-Clayton, spiritual som "Lord I know I've been changed" och Kurt Carrs pampiga "For every Mountain" och "We cannot be silent" .  

Gospel för Unga 2
Sånger för barn- och ungdomskör Nothäftet innehåller 10 sånger för unga, mitt i gränslandet mellan barn och ungdomskör. Detta är sånger för glädje och sorg, jubel och bön, stillhet och dans. Sånger där hela kroppen och alla känslor får vara med!

Moderna amerikanska gospelsånger som ”All around” och ”Everybody clap your hands” blandas med traditionella sånger som ”His eye is on the sparrow” och svenska ”Tillsammans” och ”Vi ber en bön”. Många av sångerna passar både för diskantkör, unisont eller i stämmor, och solosång.
 
 

Material och rabatter

Varje notmaterial består av ett antal delar som kompletterar varandra:


Nothäfte: Körpartitur och ackordanalys.
Piano-/studiehäfte: Utskrivet pianoarrangemang till samtliga sånger i respektive häfte, samt,
i Studiehäfte, uppsjungningsövningar sångtips och kommentarer till sångerna.

Musik CD/CD: Inspelning med sångerna i konsertversion.
Stäm-CD: CD med pianoackompanjemang och varje stämma separat insjungen.

 
För dig som köper köruppsätting ges följande rabatt:


Rabatt:
Beställning av minst 10 ex av en produkt ger 10% rabatt
Beställning av minst 30 ex av en produkt ger 15% rabatt

Beställning av minst 50 ex av en produkt ger 20% rabatt