Material och rabatter

Varje notmaterial består av ett antal delar som kompletterar varandra:

Nothäfte: Körpartitur och ackordanalys.
Piano-/studiehäfte: Utskrivet pianoarrangemang till samtliga sånger, samt i Studiehäfte, uppsjungningsövningar sångtips och kommentarer till sångerna.
Musik CD/CD: Inspelning med sångerna i konsertversion.
Stäm-CD: CD med pianoackompanjemang och varje stämma separat insjungen.
 
För dig som köper köruppsätting ges följande rabatt:
Beställning av minst 10 ex av en produkt ger 10% rabatt
Beställning av minst 30 ex av en produkt ger 15% rabatt
Beställning av minst 50 ex av en produkt ger 20% rabatt