Kyrkoåret

Det är inte alltid lätt att hitta rätt sång till söndagens texter. Nedan hittar du en lista med ett par förslag till varje söndag.
Hör gärna av dig om du har mer specifika frågor om vilken/vilka sånger som kan passa just din kör. order@gospelstart.se  
 

1 i advent Ett nådens år
Ride on King Jesus, Come celebrate, Joyful, Joyful
2 i advent Guds rike är nära Better be ready, When Jesus come, O Come Immanuel, The Father's song
3 i advent Bana väg för Herren Can you hear the angels, Dotter Sion
4 i advent Herrens moder
There's a praise, Himlen i min famn
Julnatten Den Heliga Natten Let freedom ring, Himlen i min famn, Can you hear the angels, O come immanuel, Hark the herald, Go tell it-medley
Juldagen Jesu födelse
Let freedom ring, He has come, Joy to the world, Go tell it-medley
Annandag jul Martyrerna Det finns en tro, I'm giving my life to you
Sönd. e jul Guds barn
My Father knows, Sometimes i feel like a motherless child 
Sönd. e. Nyår   Guds hus  I Guds hus, Anthem of Praise, You are good, Ps 150Give him glory, You are holy, Praise be to God
1 e. Trett. d. Jesu dop He's the light of the world
2 e. Trett. d. Livets källa Who knows but you Lord, You're all I need, God restores, Total praise 
3 e. Trett. d. Jesus skapar tro Det finns en tro, I'm giving my life to you 
4 e. Trett. d.  Jesus är vårt hopp He's our hope, Lily in the valley, Why we sing, He´s gonna work it out
Septuagesima Nåd och tjänst Use me Lord, For the rest of my life, I love you Lord today, I love the Lord
Sexagesima Det levande ordet Center of my joy, He's the light of the world
Kyndelsmässodagen Uppenbarelsens ljus He's the light of the world, Who knows but you Lord
Fastlagssöndagen Kärlekens väg Be blessed, When we believe, Use me Lord, Lord I'm available to you
Askonsdagen Bön och fasta Order my steps, Herre hör vår bön, Lead me guide me, Oh Herre vi längtar
1 i fastan Prövningens stund God is Faithful, Hold on, Ain't gonna let nobody
2 i fastan Den kämpande tron Igen, Hold on, I promised the Lord, My world needs You
3 i fastan Kampen mot ondskan Ain't gonna let, I promised the Lord 
Midfastosöndagen Livets bröd För mig, Kom och se
Jungfru Marie Bebådelsedag Guds mäktiga verk There's a praise, God is Faithful, You are good
5 i fastan Försonaren The Father's songFör mig, Jesus is right here
Palmsöndagen Vägen till korset Lord I lift your name on high, Ride on King Jesus
Skärtorsdagen Det nya förbundet För mig, När vi delar
Långfredagen Korset O Guds Lamm, Hold on
Påskdagen Kristus är uppstånden Don't cry, Oh happy day, Let freedom ring, Halleluja vår Befriare
2 i påsktiden Påskens vittnen I love you Lord today, What he's done for me, Do you know him
3 i påsktiden Den gode herden Shepherd of my soul, Du är min Herde, Who knows but you Lord, Jesus is right here, Blessed be the name
4 i påsktiden Vägen till livet Every step of the way, Every day is a day of thanksgiving, This is the dayI promised the Lord, Keeps on making a way 
5 i påsktiden Att växa i tro God restores, I'm giving my life to you, Souled out
Bönsöndagen Bönen I will pray, Center of my joy, King Jesus isa listenin', Tack Gud, Vår Fader, Herre hör vår bön
Söndagen före pingst Hjälparen kommer Call him up, Be blessed, Morgonluft
Pingstdagen Den helige Anden Call him up, Be blessed, Morgonluft
Heliga tref. Dag Gud – Fader, Son och Ande He reigns, Hallelu, Total praise
1 e. Tref. Vårt dop Barmhärtige Gud, Born again, Down by the riverside
2 e. Tref. Kallelsen till guds rike Follow the Lord, What He's done for me
3 e. Tref. Förlorad och återfunnen Du är min herde, You didn't give up on me, I'm trading my sorrow
Den helige Johannes döparens dag Den högstes profet Witness, He´s our hope
4 e. Tref. Att inte döma Be blessed, You didn't give up on me
Apostladagen Sänd mig Use me Lord, I'm giving my life to you
6 e. Tref. Efterföljelse Follow the Lord, Don't turn away, I woke up this morning, I opened my mouthI promised the Lord, Lord I'm available to you, I've got my mind made up, Souled out
Kristi förklaringsdag Jesus förhärligad  Center of my joy, Perfect Praise, Hosannah
8 e. Tref. Andlig klarsyn My desire/Melodies from heaven, Order my steps
9 e. Tref. Goda förvaltare Use me Lord, I promised the Lord
10 e. Tref. Nådens gåvor Be blessed, Lord I'm available to you
11 e. Tref. Tro och liv Use me Lord, I love you Lord today, Guide me feet, Right beside me, Everywhere that I go
12 e. Tref. Friheten i kristus Freedom,Let freedom ring, Lord I lift your name on high
13 e. Tref. Medmänniskan Be blessed, When we believe, Use me Lord, Lord I'm available to you
14 e. Tref. Enheten i kristus Be blessed, When we believe, Use me Lord, Lord I'm available to you
15 e. Tref. Ett är nödvändligt Nobody but you, You're all I need
16 e. Tref. Döden och livet Amazing Grace, Goin up yonder, Heaven is my goal, Down by
17 e. Tref. Rik inför gud Been so good, Center of my joy
18 e. Tref. Att lyssna i tro Follow the Lord, Lord I'm available to you
Den helige Mikaels dag Änglarna Hosannah, Psalm 150 - Let everything that has breath
Tacksägelsedagen Lovsång Ps 150, Anthem of Praise, Perfect praise, Every day is a day of thanksgiving, For he is worthy praise, Lovsjung vår Gud, My tribute, Praise be to God, Total praise
19 e. Tref. Trons kraft Nobody but you, My God can do anything
20 e. Tref. Att leva tillsammans When we believe, Be blessed
21 e. Tref. Samhällsansvar I promised the Lord, When we believe, I opened my mouth, Ain't gonna
Alla helgons dag Helgonen Use me Lord, Lord I'm available to you, Oh when the saints
Sönd. e. Alla helgons dag Vårt evighetshopp He's our hope, Lily in the valley, Why we sing, Oh when the saints
23 e. Tref. Förlåtelse utan gräns Amazing Grace, För mig, Barnhärtige Gud, You didn't give up on me
Sönd. f. Domssöndagen Vaksamhet och väntan Better be ready, When Jesus come, I promised the Lord, I'm gonna wait on JesusHerre förbarma dig
Domssöndagen Kristi återkomst You are goodHosannah